Ανείσπρακτα κοινόχρηστα – Ανεξόφλητοι λογαριασμοί κοινής ωφέλειας

Ο νόμος 4055/2012 για την δίκαιη δίκη, εκτός από την σχετική επιτάχυνση και ευελιξία που επέφερε στην διαδικασία έξωσης των δύστροπων μισθωτών με τις νέες τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, προσέθεσε και το άρθρο 662Θ.
Σκοπός αυτού του άρθρου είναι να εφοδιάσει τον εκμισθωτή-ιδιοκτήτη με την δυνατότητα να σωρεύσει στην αίτηση για διαταγή απόδοσης της χρήσης του μισθίου ακινήτου και αίτημα καταδίκης για χρηματική απαίτηση από οφειλόμενα μισθώματα, ανεισπρακτα κοινοχρηστα, τέλη και λογαριασμούς κοινής ωφέλειας, εφόσον το ύψος τους αποδεικνύεται από δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα. Ιδίως λογαριασμούς κοινοχρήστων και οργανισμών κοινής ωφέλειας. Με αυτόν τον τρόπο ο εκμισθωτής εξοικονομεί χρόνο και δεν επιβαρύνεται με επιπλέον δικαστικά έξοδα.

Είναι εύλογο, με τις νέες ρυθμίσεις που θέσπισε το Υπουργείο Δικαιοσύνης με τον Νόμο 4055/2012 (άρθρο 15, παρ. 2-5) υπέρ των εκμισθωτών-ιδιοκτητών, ότι επιδιώκει να «βάλει φρένο» στους δύστροπους ενοικιαστές και στην κατάχρηση των δικαιωμάτων τους, δηλαδήι να φεύγουν από το μίσθιο αφήνοντας απλήρωτα κοινόχρηστα, ανεξόφλητους λογαριασμούς (ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ) καθώς και φθ