Πώληση ακίνητου και βεβαίωση μη οφειλής ΤΑΠ

Ιδιοκτήτες – ενοικιαστές – Πώληση ακίνητου και βεβαίωση μη οφειλής ΤΑΠ

Θα ήθελα να μου δώσετε τα φώτα σας στο παρακάτω περιστατικό. Γνωστός μου κληρονόμησε ένα ακίνητο και θέλει να το πουλήσει. Ένας παλιός ενοικιαστής (έχει φύγει κοντά στα 5 χρόνια) άφησε ένα χρέος στη ΔΕΗ (που είναι στο όνομα του ενοικιαστή) και μέχρι σήμερα φτάνει στα 7000 ευρώ και η...

Recommended Stories