Τι είναι “Το Κτίριο”;

Η δικτυακή πύλη “Το Κτίριο” δημιουργήθηκε με έναν και μοναδικό σκοπό:  Να προσφέρει εργαλεία και πληροφορίες στον διαχειριστή της πολυκατοικίας ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει πολύ καλύτερα στον σημαντικότατο ρόλο του.

Επίσης, Το Κτίριο αποσκοπεί στο να δώσει την δυνατότητα στον ιδιοκτήτη και τον ενοικιαστή της πολυκατοικίας να κατανοήσει της υποχρεώσεις του και τα δικαιώματα του μέσα από άρθρα, νέα και πραγματικές υποθέσεις σε διαχειρίσεις πολυκατοικιών.

Το Κτίριο είναι μια προσφορά του Ομίλου Clemic. Ο Όμιλος Clemic και οι βασικές εταιρίες Clemic Service A.E. και Super oil A.E. έχουν 25ετή εμπειρία στην υπηρεσία του διαχειριστή της πολυκατοικίας